RSS

NKRA

Saturday, April 3, 2010

SIKAP DAN SAHSIAH SEORANG GURU

PERANAN GURU TERHADAP DIRI SENDIRI DAN KERJAYA
* Memahami segala bidang tugas
* Berpegang dan perbetulkan niat dalam menjalankan tugas
* Berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran
* Sanggup berkorban
* Motivasikan diri dan menilai kerjaya sendiri

PERANAN GURU TERHADAP PARA PELAJAR
* Mengajar melalui proses pembelajaran terancang
* Membimbing cara belajar berkesan
* Membimbing teknik menjawab dalam peperiksaan
* Memberi analisis soalan tahun-tahun lepas dan soalan ramalan
* Menasihati dan memotivasikan semangat belajar para pelajar
* Mencipta hubungan baik dengan anak didik
* Mewujudkan hubungan baik dengan ibu bapa pelajar
* Memberikan latihan sebagai latih tubi dan menandanya.
* Membentuk sahsiah dan disiplin para pelajar
* Membantu menyelesaikan semua masalah peribadi pelajar

PERANAN GURU TERHADAP IBU BAPA PELAJAR
* Memahami dan mempunyai rasa empati terhadap harapan ibu bapa pelajar

PERANAN GURU TERHADAP MASYARAKAT
* Berusaha bersungguh-sungguh untuk ‘memanusiakan’ manusia

PERANAN GURU TERHADAP NEGARA
* Menjadi insan terbaik agar dapat menghasilkan warganegara dan modal insan yang
terbaik dan terbilang demi kemenjadian negara kita.

Saturday, March 6, 2010

AHLI JAWATANKUASA MGC PASIR GUDANG 2009 /2011

PENAUNG : PN HJH SAADIAH BINTI SAID (PPD)
PENASIHAT : EN MUHAMAD BIN MAHMUD (PEN PPD TEKNIK DAN VOKASIONAL)
PENGERUSI : EN KHOO BOO KHOON
NAIB PENGERUSI : PN HJH MASULANG BINTI ABD RAHIM
SETIAUSAHA : EN MOHD ERMY BIN MOHD KASAH
NAIB SETIAUSAHA : PN FAUZIAH BINTI ISMAIL
BENDAHARI : PN HJH RASHIDAH BIN ABDULLAH
AHLI JAWATANKUASA :
EN MOHD NAZRI BIN SAMAD
PN MAZALIZAN BINTI SALIM
PN ASMAH BINTI TAYEB
PN ROSMINI BINTI MAHMOOD
PN RAMILAH BINTI KARIM
PN ANITA BINTI AHMAD
PN ABIANA BINTI JA'AFAR
PN AZILA BINTI SEDI
PN NORASHIDAH BINTI ARIS
PN LAI LEE CHUNG
PN ROHAYATI BINTI JEMANI
EN T. PANNIR SELVAM
JURUAUDIT :
PN NORAZFAHANI BINTI JAMALUDDIN
EN ROSDI BIN GHANI

Thursday, March 4, 2010

MISI MAJLIS GURU CEMERLANG

Memastikan sumbangan yang berkesan dalam meningkatkan perkhidmatan pendidikan di Malaysia dalam konteks Pengajaran dan Pembelajaran di bilik darjah, pembinaan budaya pembelajaran yang kondusif di sekolah dan budaya kerja rakan sejawat.

VISI MAJLIS GURU CEMERLANG

Membantu memastikan pencapaian matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui penglibatan menyeluruh dan efektif Guru Cemerlang dalam sistem pendidikan di Malaysia.